Lajme

VIDEO Nxirret nga ekipet e shpëtimit “Mrekulli e rralle? Del i gjalle, duke kenduar Kur’an pas 104 oresh nen rrenoja.”

Mrekulli e rralle ?Del i gjalle, duke kenduar Kur’an pas 104 oresh nen rrenoja.

Po kendonte dy ajetet e fundit te sures Bekare

Ekipet e arritshme arriten ta nxjerrin nga rrenojat pas 104 oresh, i mbijetuari i termetit qe goditi turqine dhe sirine gjate me pare. PASI EKIPET E SHPËTIMIT ARRITEN TA NXJERRNINË NGA RRËNOJAT NUK NDALON SË PERMËNDURI AJETET KURANORE.

 

“I Dërguari i besoi asaj që shpall para Zotit të tij, e ashtu edhe besimtarët. Secili i besoi Allahut, engjajve të Tij, shpalljeve të Tij, të dërguarve të Tij. thanë: ‘Iu përgjigjëm dhe respektuam urdhërin. Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë! Vetëm të Ti është ardhmëria jonë'”.

“All-llahu nuk e obligon asnjë njeri përtej mundësisë së tij, atij (njeriut) i takon që e fitoi dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi. “Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata që ishin para nesh! Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën nuk kemi fuqi! Na i shlyej mëkatet, na mbulo të sëmurët, na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pabesimtar”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *