MesimeProgrammim

Programimi me PHP dhe MySQL

Prezantim me PHP

PHP eshe nje gjuhe mjaft popullore si gjuhe skriptimi ne server. Gjuha PHP eshte nderuar eshte ne Perl, prandaj e ngjashme me Perl, C, Java

Kodi PHP funksionon si me webserver ashtu edhe nepermjet me prompt (Ndërfaqja e linjës së komandës)

Me poshte listohen disa nga vetite kryesore te PHP :

• Variablat kane tipe dinamike dhe nuk ka nevoje te deklarohen

• Eshte e pajijur me array shume dimensionale

• Mundeson programimin me objekte

• Ofron funksione per te punuar lehtesisht me bazat e te dhenave

• Ofron funksione per kontrollin e sesioneve dhe cookiet

• Nuk ka nga JavaScript PHP ekzekutohet në server!

Ekzekutimi i nje faqe PHP ne web server do te prodhoje nje output, i cili do ti dergohet browser-it. Prandaj ne browswer nuk do te shikojme asnjehere kodin PHP per vetem rezultatin e ekzekutimit te nje faqe PHP , qe do te gjeneronte nje tekst te perbere nga HTML dhe Javascript.

Kur ne vendosim adresen e faqeve te PHP ne kutine e adresave te lundruesve, ky i fundit ben nje kerkese ne server per faqen e nje PHP, adresen e te ciles ne kemi kutine e adresave. Serveri kthen nje permbajtje HTML qe gjenerohet duke u respektuar ne hapat e mepom:

  • Serveri e lexon skedarin PHP rresht per rresht duke nisur nga fillimi

  • Nese gjen kod html ne faqe thjesht e kopjon kete ne output

  • Nese gjen kod php (i cili vendoset midis <?php dhe ?>) e ekzekuton ate dhe vendos ne output rezultatin e ekzekutimit te kodit php

Lexo çfarë është php 

Ne figuren me poshte ilustrohet, ekzekutimi i skedareve php:

Foto Ilustrim Bazat PHP
Foto Ilustrim Bazat PHP

Sic duket edhe nga figura, hapat nga kerkesa e nje faqe php deri tek afishimi ne browser i saj , procesi kalon ne disa hapa:

1- Perdoruesi ben nje kerkese per skedarin PHP, duke adresuar adresen e tij ne browser apo duke klikuar mbi nje link qe ka si destinacion skedarin php

2- Serveri gjen skedarin PHP dhe ia kalon ate interpertuesit te PHP i cili

3- Prodhon nje skedar qe ka vetem kod html dhe javascript ( nese ka )

4- Web Serveri transmeton outputin e ekzekutimit te faqeve te PHP nepermjet nje mesazhi HTTP Response

5- Kompjuteri merr permbajtjen e derguar nga web serveri dhe ia kalon ate browserit

6- Browseri interperton kodin HTML duke prodhuar nje nderfaqe grafike per perdoruesin.

Me poshte paraqitet ne te majte faka php dhe ne te djathte rezultatet e ekzekutimit te saj qe transmetohet ne browser . Vini re qe ne kodin qe i shkon browserit nuk ekziston kodi PHP.

Php Basic
Php Basic

FAQA PHP ne server

<html>

<koka>

<title>shembull 2</title>

<?php

$name=“Botë”;

?>

</head>

<trupi>

<b>

<?php

jehona “Pershendetje ”.$emri;

?>

</b>

</body>

</html>

Pas ekzekutimit, kodi qe shkon ne browser

<html>

<koka>

<title>shembull 2</title>

</head>

<trupi>

<b>

Pershendetje bote 

</b>

</body>

</html>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *